Mattilsynets skjematenester

Publisert 20.06.2022     Sist endret 20.06.2022

Her finn du alle skjema frå Mattilsynet i numerisk / alfabetisk rekkjefølgje.

Dei elektroniske skjema finn du i Mattilsynets skjematenester og i skjemakatalogen i Altinn. Logg deg på Mattilsynets skjematenester her.

Papirskjema må skrivast ut.

Sjømatsertifikat utanom skjematenesten

Sjømatsertifikata 2.1.23. generell engelsk og 1.1.342 Sør-Korea helsesertifikat (som gjeld fiskerivarer utanom krepsdyr og skjel) finn du i Mattilsynets nye sertifikatløysing.

Finn ditt skjema

  • Du kan søke etter skjema i denne lista ved å trykke Ctrl+F.
  • Skjema finn du og på dei ulike temasidene
  • Du kan òg bruke søkefeltet øvst til høgre på denne sida.

Brukarrettleiing

Er det fyrste gong du skal bruka Mattilsynets skjematenester, ta ein titt på vår brukarrettleiing: Brukarrettleiing for å logge på Mattilsynets skjematjenester.

Delegere roller

For å rapportere på vegne av ei verksemd, må du ha rolla Primærnæring og næringsmidler, eller tilgang via lokal rolle eller tilgang berre til denne tenesta («enkeltrettigheter»).

Her kan du lese korleis du delegerer roller (Altinn.no)

Dyr og dyrehold

En tabell over skjemaer
TittelType

5.1.29 Helsesertifikat fiskefor, engelsk, specimenPDF
5.1.30 Sunnhetsattest dyrefor, engelsk, 2018 06 specimenPDF
5.1.32 Helsesertifikat fiskeolje til dyrefor, engelsk, specimenPDF
5.1.83 EØU, veterinærattest, fôr og fôrvarer, russisk-engelsk, 2016-09PDF
5.1.90 Helsesertifikat, fiskemel til dyrefôr, engelskPDF
5.1.122 Israel, sunnhetsattest, NHC fiskemel og olje, engelsk, 2011-11 specimenPDF
5.1.219 Canada veterinaerattest fiskemel NHC engelsk 2016-11-specimenPDF
5.1.221 Tyrkia, sunnhetsattest, fiskeolje til dyrefôr, tyrkisk-engelsk, 2023-05_SpecimenPDF
5.1.226 Sunnhets- og veterinærattest, melkefôr, engelsk, 2015 03, specimenPDF
5.1.236 USA, veterinærattest, NHC fiskemel og protein, engelsk, 2016-01-specimenPDF
5.1.239 Sunnhetsattest, fôr og fôrvarer av vegetabilsk opprinnelse, engelsk_specimenPDF
5.1.242 India, helsesertifikat, skinn og huder av klovdyr, engelsk, 2016-03PDF
5.1.249 Tyrkia, sunnhetsattest, fiskemel NHC, engelsk-tyrkisk, 2022-06-specimenPDF
5.1.250 Brasil, helsesertifikat, fiskemel og fiskeolje NHC, portugisisk-engelsk PDF
5.1.251 Helsesertifikat, organiske syrer som tilsetningsstoffer til dyrefôr, engelskPDF
5.1.254, Veterinærattest, behandlede huder og skinn fra hov og klovdyr, engelsk _SpecimenPDF
5.1.265 Sunnhetsattest, fôrvarer av vegetabilsk opprinnelse, spansk-engelsk, 2017-04 specimenPDF
5.1.266 Sunnhetsattest, fôr og fôrvarer uten animalske bestanddeler, engelsk, 2017-05 SpecimenPDF
5.1.276 Helsesertifikat NHC bearbeidede animalske proteiner engelsk_SpecimenPDF
5.1.301 Kina helsesertifikat NHC fiskeolje fiskemel og hydroliserte proteiner kinesisk-engelsk 2019 11 SpecimenPDF
5.1.312 Helsesertifikat, fiskemel til dyrefôr, ikke for omsetning i EØS, engelsk_specimenPDF
5.1.314 Helsesertifikat, krillmel til dyrefôr, ikke for omsetning i EØS, engelsk_specimenPDF
5.1.367 Tyrkia, helsesertifikat, huder og skinn, tyrkisk-engelsk, 2022-10 - specimenPDF
5.2.247 Israel, erklæring, certification of fish meal plant, engelsk, specimenPDF
5.2.248 Israel erklæring Certification of fish oil plant engelsk, SpecimenPDF
5.2.334 Sør-Afrika erklæring fiskemel-krillmel NHC engelsk specimenPDF
5.2.335 USA, erklæring, fiskemel og proteiner av fisk NHC, engelsk, 2021-05PDF
6.1.105. Helsesertifikat, krillmel til dyrefor, engelsk, specimenPDF
6.1.110 Sunnhetsattest krillmel til dyrefôr, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
10.1.142 Den Eurasiske Økonomiske Union, rånesæd, engelsk russiskPDF
10.1.172 Albania, helsessertifikat, oksesæd, albansk-engelskPDF
10.1.173 Canada, helsesertifikat, rånesæd, norsk-engelskPDF
10.1.174 Iran, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.175 Island, helsesertifikat, rånesæd norsk-engelskPDF
10.1.177 Israel, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.178 Jordan, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.180 Kosovo, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.181 Kroatia, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.182 Madagaskar, helsesertifikat, oksesæd, norsk-fransk-engelskPDF
10.1.183 Makedonia, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.185 Malaysia, helsesertifikat, rånesæd, engelskPDF
10.1.186 Malaysia, Sarawak, helsesertifikat, rånesæd, engelskPDF
10.1.187 Mexico, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.188 New Zealand, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.189 New Zealand, helsesertifikat, rånesæd, engelskPDF
10.1.190 Pakistan, helsesertifikat, oksesæd, norsk-engelskPDF
10.1.192 Saudi Arabia, helsesertifikat, oksesæd, norsk-engelskPDF
10.1.194 Serbia, helsesertifikat, oksesæd, serbisk-engelskPDF
10.1.195 Serbia, helsesertifikat, rånesæd, serbisk-engelskPDF
10.1.197 Taiwan, helsesertifikat, rånesæd, norsk-engelskPDF
10.1.199 Thailand, helsesertifikat, rånesæd, engelskPDF
10.1.200 Tyrkia, helsesertifikat, oksesæd, tyrkisk-engelskPDF
10.1.202 Uruguay, helsesertifikat, oksesæd, spansk-engelskPDF
10.1.203 USA, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.204, USA, veterinærattest, rånesæd, engelskPDF
10.1.205 Zimbabwe, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.207 Sør-Afrika, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.211 Argentina, helsesertifikat, oksesæd, spansk-engelskPDF
10.1.215 Mongolia, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.216 Vietnam, helsesertifikat, oksesæd, engelsk PDF
10.1.217 Uruguay, helsesertifikat, in vivo embryo, spansk-engelsk PDF
10.1.225 Helsesertifikat, oksesæd, generell, engelskPDF
10.1.228 Australia, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.229 Chile helseattest svinesæd spansk engelskPDF
10.1.230 Kirgisistan helsesertifikat oksesæd russisk - engelskPDF
10.1.243 Island, veterinærattest, storfeembryo, engelsk, 2016-11PDF
10.1.261 Ukraina, helsesertifikat, oksesæd, ukrainsk-engelsk PDF
10.1.264 Kina, veterinærattest, oksesæd, kinesisk, engelsk, 2017-08PDF
10.1.273 Chile, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.305 Færøyene, helsesertifikat, storfesæd, engelskPDF
10.1.315 Canada, helsesertifikat, storfesæd, engelskPDF
10.1.317 Storbritannia, helsesertifikat, storfesæd, engelskPDF
10.1.319 Storbritannia, helsesertifikat, rånesæd, engelskPDF
11.1.143 EØU, veterinærattest, levende svin, russisk-engelsk, 2017-02-specimenPDF
11.1.231 Chile veterinærattest levende gris spansk engelsk 2015-07-specimenPDF
11.1.237 Kina, veterinærattest, levende pingviner, kinesisk-engelsk 2017-05- specimenPDF
11.1.311 Brasil, helsesertifikat, levende svin, portugisisk-engelsk_specimenPDF
11.1.332 Storbritannia helsesertifikat levende svin, engelskPDF
11.1.356 Storbritannia, helsesertifikat, hunder, katter og ildere fra EU/EØS, kommersielt, engelskPDF
12.1.170 EU, pre-eksport, midlertidig lagring i EU, egg, engelsk PDF
12.1.209 Helsesertifikat, egg og eggproduktet, engelsk PDF
12.1.270 Rekvisisjon, biprodukter av fisk kategori 3, 2017-10PDF
12.1.313 Rekvisisjon ikke-konforme næringsmidler eller fôrvarerPDF
12.1.336 Sør-Afrika rekvisisjon for erklæring, fiskemel eller krillmel NHCPDF
12.2.288 Erklæring, godkjenningsbevis, animaliebiprodukter, engelskPDF
Application for dispatch of animal by-products to another member PDF
Applicationform veterinarian, aquamedicine biologist or veterinarian nursePDF
Declaration of transit / Erklæring ved transitt av hunder, katter eller ildere i ikke-listeførte land og områder utenfor EØSPDF
Dyreholdjournal for lamadyrODT
Eksportsertifikat for behandlet ull til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for ferske huder og skinn til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for naturtarm til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for ubehandlet ull til TyrkiaPDF
Endre informasjon om dyrehelsepersonellAltinn
Endre informasjon om dyreholdAltinn
Erklæring fra ansvarlig veterinær ved lisens for veterinær assistenttjenestePDF
Godkjenning / registrering av animalsk biproduktvirksomhetAltinn
Handelsdokument biprodukter innlandPDF
Handelsdokument biprodukter samhandel (engelsk versjon)PDF
Handelsdokument biprodukter samhandel (norsk versjon)PDF
Helsekort for besetning lamadyrODT
Helsekort for individ lamadyrODT
Helsesertifikat for eksport av frossen rånesæd til IslandMangler relatert skjema
Helsesertifikat for eksport av levende svin til SerbiaPDF
Helsesertifikat for hundesædPDF
Helsesertifikat for innførsel av under 20 rugeegg fra land innenfor EØS til NorgePDF
Helsesertifikat for utførsel av jakttrofeer til land innen EØS/ Health certificate for the export of game trophies to countries within the EEAPDF
Identifikasjonsdokument for holdte storfe / Identification document of kept bovine animalsPDF
Identifikasjonsdokument: Ikke-kommersiell forflytning av tre eller færre fugler, kaniner eller gnagere til NorgePDF
Innsendelsesskjema PrP genotyping flokkPDF
Krav om godtgjørelse av nødhjelp til dyrPDF
Meldepliktig hendelseAltinn
Melding om import av fôr fra tredjestaterAltinn
Melding om innførsel av fôrvarer uten animalske bestanddelerPDF
Melding om innførsel av levende dyr og avlsprodukterAltinn
Melding om utlevering av fôr med koksidiostatikaAltinn
Melding om utlevering av legemidler fra apotek / grossist til dyrehelsepersonellAltinn
Mistanke om sykdomstilfelle / skadegjørerAltinn
Ny dyretransportør eller dyretransportmiddelAltinn
Ny fôrvarevirksomhetAltinn
Ny importør av biprodukterAltinn
Ny importør av fôrvareAltinn
Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrAltinn
Nytt dyreholdAltinn
NødslaktsertifikatPDF
Owner's authorisation and declaration for dogs, cats and ferrets travelling from EEA-countries separate from their owner / Eierens tillatelse og erklæring dersom hunder, katter eller ildere reiser atskilt fra eieren fra land innenfor EØSPDF
Owner's authorisation for dogs, cats and ferrets travelling from third countries and territories outside the EEA separate from their owner / Eierens tillatelse dersom hunder, katter eller ildere reiser atskilt fra eieren fra land utenfor EØSPDF
Registrer / oppdater birøktAltinn
Søknad om dispensasjon fra krav i regelverketAltinn
Søknad om mottakerlandets forhåndstillatelse av animaliebiprodukterPDF
Søknadskjema - Import av animalske biprodukter til forskning og diagnostikkPDF
Søknadsskjema for veterinær, fiskehelsebiolog eller dyrepleierPDF
TRACES-opplysninger for hestPDF
Tiltak ved forflytning av hunder, katter eller ildere (kjæledyr) til Norge der reglene ikke er overholdtPDF
Traces-opplysninger hund og kattPDF
Transportdokument for sau og geitPDF
Transportdokument svinPDF

Mat og vann

En tabell over skjemaer
TittelType

1.1.7 Brasil, sunnhetsattest oppdrettsfisk, portugisisk engelsk, 2014 11 specimenPDF
1.1.8 Brasil, sunnhetsattest villfisk, portugisisk engelskPDF
1.1.12 Moldova, sunnhetsattest, rumensk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.14 Egypt, sunnhetsattest, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.15 EØU, sunnhetsattest, russisk-engelsk, 2016-08PDF
1.1.16 New Zealand, helsesertifikat laksefisk, engelsk, specimenPDF
1.1.18 Usbekistan, Sunnhets- og veterinaerattest, russisk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.20 Ukraina, sunnhets- og veterinærattest, ukrainsk engelsk, uten muslingerPDF
1.1.21 Serbia helsesertifikat engelsk-serbisk 2022-11_specimenPDF
1.1.26 India, sunnhetsattest for fisk og fiskevarerPDF
1.1.31 Sunnhetsattest, Israel generell engelsk, 2013 06 specimenPDF
1.1.70 Saudi Arabia, sunnhetsattest, engelsk, 2011 01 specimenPDF
1.1.72 Australia helsesertifikat laksefisk for bearbeiding i utlandet, engelsk, specimenPDF
1.1.74 Tyrkia, sunnhetsattest, engelsk, 2014 07 specimenPDF
1.1.75 Australia helsesertifikat laksefisk, engelsk, specimenPDF
1.1.87 Argentina, sunnhetsattest, spansk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.93 Australia, sunnhetsattest olje av laksefisk, engelsk, specimenPDF
1.1.94 Australia, sunnhetsattest villfanget marin- og ferskvannsfisk, 2010 03 specimenPDF
1.1.95 Australia, sunnhetsattest, reker, engelsk, specimenPDF
1.1.98 Russland, sunnhetsattest, midlertidig lagrede russiske varer, russisk/engelsk, 2014-05, specimenPDF
1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk, 2015-04, specimenPDF
1.1.115 Canada, Sunnhetsattest, Food Service or retail use engelsk, 2013 04 specimenPDF
1.1.117 De forente arabiske emirater, sunnhetsattest, engelsk, 2013 08 specimenPDF
1.1.144 Nord-Makedonia, helsesertifikat, makedonsk-engelskPDF
1.1.252 Vietnam helsesertifikat, levende krabbe, engelsk PDF
1.1.258 Sør-Korea, Sunnhetsattest, krepsdyr, engelsk, 2017-03-specimenPDF
1.1.259 Sør-Korea, levende musling m.v, engelsk, 2017-03-specimenPDF
1.1.278 Australia helsesertifikat, ikke-salmonid fiskeolje humant konsum, engelsk, specimenPDF
1.1.283 USA, helsesertifikat, fiskemel, fiskeprotein m.v. til humant konsum, engelskPDF
1.1.284 Chile, helsesertifikat, spansk-engelsk, specimen PDF
1.1.285 Chile, helsesertifikat, fiskeolje til humant konsum, specimen PDF
1.1.286 Chile helsesertifikat fiskemel fiskeprotein til humant konsum, specimenPDF
1.1.302 Australia helsesertifikat varmebehandlet rogn fra laksefisk, engelsk, specimenPDF
1.1.324 Storbritannia, helsesertifikat, fiskerivarer, engelskPDF
1.1.342 Sør-Korea helsesertifikat, fiskerivarer, engelsk, specimenPDF
1.1.364 Indonesia helsesertifikat fisk og sjømat indonesisk-engelsk 2022-10-specimenPDF
1.1.369 New Zealand, helsesertifikat, fiskeolje og mel ikke til fôr for akvatiske dyr, engelsk 2023-03-specimenPDF
1.2.54 Egypt, erklæring, engelsk 2011 03 specimenPDF
1.2.55 Nigeria, erklæring fryst fisk tørrfisk fiskehoder, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.60 Italia, erklaering kvikksølv i torsk italiensk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.61 USA, erklæring, BSE i fiskeolje og fiskemel, engelskPDF
1.2.65 USA, erklæring, halvkonserverte produkter, engelsk, 2011-03 specimenPDF
1.2.66 Den Russiske Føderasjon erklæring, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.2.85 Malaysia, erklaering om forbudte stoffer, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.86 Singapore erklæring kokte krabber og reker, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.2.99 Kina, Erklaering fiskemel av hvitfisk produsert på fabrikkskip, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.234 Vietnam, erklæring, HACCP restråstoff, engelskPDF
1.2.240 Taiwan, erklæring, ved funn av tarmrester, engelsk. 2017-08-specimenPDF
1.2.241 USA, erklæring, HACCP, landanlegg og fartøy, engelskPDF
1.2.281 Chile, erklæring, opprinnelse villfanget fisk, 2018-12PDF
1.2.323 Storbritannia, erklæring, godkjenning av animalske produkter, engelskPDF
1.3.36 New Zealand, egenerklæring pakker av laksefiskPDF
1.3.62 USA, egenerklæring, BSE i fiskemel, fiskeproteiner mv, norskPDF
1.3.76 Australia, egenerklæring laksefiskPDF
1.3.227 Kina, egenerklæring laks PD-SAV-GYRO-ILA, 2018-02PDF
1.3.267 Vietnam, egenerklæring, levende krabbe PDF
1.3.272 Brasil, egenerklæring, fisk og fiskevarer, 2018-02PDF
1.3.370 Egenerklæring varmebehandling, 2023-03PDF
2.1.22 Sunnhetsattest generell, fransk engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.23 Helsesertifikat, generell, engelsk, 2021-10PDF
2.1.23 Sunnhetsattest generell, engelsk,specimenPDF
2.1.25 Sunnhetsattest helkonserves, engelsk 2010-03PDF
2.1.27 Sunnhetsattest generell, portugisisk engelsk, 2010 04 specimenPDF
2.1.28 Sunnhetsattest generell, spansk engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.88 Sunnhetsattest for varer fra tredjestater, engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.106 Helsesertifikat, krill krillprodukter, engelsk, SpecimenPDF
2.1.297 Helsesertifikat, sjømat, ikke for omsetning til EØS-EU, engelskPDF
2.2.35 Erklaering antibiotika laksefisk generell, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.37 Erklaering dioksin oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.43 Erklæring nematode, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.44 Erklaering radioaktivitet, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.45 Erklaering radioaktivitet, tysk, 2011 03 specimenPDF
2.2.46 Erklæring spormetall, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.47 Erklaering spormetall laks, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.48 Erklaering spormetall laks, tysk, 2011 03 specimenPDF
2.2.52 Erklæring spormetall og PCB makrell, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.53 Erklæring tørrfisk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.71 Erklæring nematode klippfisk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.77 Erklæring dioksin villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.78 Erklæring PCB villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.79 Erklæring dioksiner i olje av oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.89 Erklæring PCB oppdrettsfisk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.96 Erklæring spormetall sild, engelsk, 2011 03 specimenPDF
3.1.17 Pre-eksport attest til EU under Fisk og fiskevarerPDF
4.1.24 Sunnhetsattest fiskeolje humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
4.1.91 Sunnhetsattest fiskemel fiskeprotein mv til humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
4.1.116 USA - Helsesertifikat, kosttilskudd, engelskPDF
4.1.121 Helsesertifikat kosttilskudd, engelsk, 2018-07 specimenPDF
4.2.282 Tyrkia, erklæring, gelatin, engelsk, specimenPDF
4.3.274 USA, egenerklæring fiskeoljePDF
5.1.29 Helsesertifikat fiskefor, engelsk, specimenPDF
5.1.30 Sunnhetsattest dyrefor, engelsk, 2018 06 specimenPDF
5.1.32 Helsesertifikat fiskeolje til dyrefor, engelsk, specimenPDF
5.1.83 EØU, veterinærattest, fôr og fôrvarer, russisk-engelsk, 2016-09PDF
5.1.90 Helsesertifikat, fiskemel til dyrefôr, engelskPDF
5.1.122 Israel, sunnhetsattest, NHC fiskemel og olje, engelsk, 2011-11 specimenPDF
5.1.219 Canada veterinaerattest fiskemel NHC engelsk 2016-11-specimenPDF
5.1.236 USA, veterinærattest, NHC fiskemel og protein, engelsk, 2016-01-specimenPDF
5.1.249 Tyrkia, sunnhetsattest, fiskemel NHC, engelsk-tyrkisk, 2022-06-specimenPDF
5.1.250 Brasil, helsesertifikat, fiskemel og fiskeolje NHC, portugisisk-engelsk PDF
5.1.301 Kina helsesertifikat NHC fiskeolje fiskemel og hydroliserte proteiner kinesisk-engelsk 2019 11 SpecimenPDF
6.1.105. Helsesertifikat, krillmel til dyrefor, engelsk, specimenPDF
6.1.107 Sunnhetsattest krillolje, engelsk, 2010 03 specimenPDF
6.1.110 Sunnhetsattest krillmel til dyrefôr, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
6.1.112 Sunnhetsattest krillolje, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
6.2.340 Erklæring, Certificate of exportability, krillmel med ethoxyquin, engelskPDF
7.1.123 Helsesertifikat, sjøpattedyr, engelskPDF
7.1.124 Japan helsesertifikat, storfeprodukterPDF
7.1.125 Hong Kong, helsesertifikat, fjærkrePDF
7.1.127 Makedonia, helsesertifikat, kjøtt og kjøttdeig av svinPDF
7.1.128 Makedonia, helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukterPDF
7.1.129 Helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter, generellPDF
7.1.130 Georgia, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.131 Serbia, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.134 Ukraina, helsesertifikat, storfePDF
7.1.135 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.137 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukterPDF
7.1.138 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, storfekjøttPDF
7.1.139 Hong Kong, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.140 Hong Kong, helsesertifikat, storfekjøttPDF
7.1.212 Montenegro, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.222 Franske Polynesia, helsesertifikat, storfekjøttPDF
7.1.235 Helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter, generell, spanskPDF
7.1.238 Kosovo, helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukterPDF
7.1.298 India, helsesertifikat kjøtt og kjøttprodukter sau, engelsk, specimenPDF
7.1.299 India, helsesertifikat kjøtt og kjøttprodukter lam, engelsk, specimenPDF
7.1.337 USA helsesertifikat kyllinghydrolysat humant konsum engelsk specimenPDF
7.3.339 USA egenerklæring kyllinghydrolysat 2021/05PDF
8.1.145 Australia, helsesertifikat, ost og smør, engelskPDF
8.1.146 Chile, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.147 Egypt, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.148 Forente Arabiske Emerater, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.149 Generell, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.150 India, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.152 Ivory Coast, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.153 Kina, helsesertifikat, meieri, engelsk, 2018-08PDF
8.1.154 Kuwait, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk, specimenPDF
8.1.155 Marokko, helsesertifikat, meieri, fransk-engelskPDF
8.1.156 Mexico, helsesertifikat, meieri, spansk-engelskPDF
8.1.157 New Zealand, helsesertifikat, iskrem, engelsk, specimenPDF
8.1.158 New Zealand, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk, specimenPDF
8.1.159 EU, pre-eksportsertifikat, midlertidig lagring, meieri, engelskPDF
8.1.160 EØU, helsesertifikat, meieri, russisk- engelskPDF
8.1.161 Saudi Arabia, helsesertifikat, meieriprodukt, engelskPDF
8.1.164 USA, helsesertifikat, meieriprodukt, engelskPDF
8.1.245 Australia - Sunnhetsattest for meieriprodukt, unntatt ost og smør - EngelskPDF
8.1.255 Tyrkia, helsesertifikat, meieri, tyrkisk-engelskPDF
8.1.262 Sør-Afrika, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.263 Sør-Korea, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.269 Japan, helsesertifikat, meieriprodukter, engelsk, 2020-03PDF
8.1.269 Japan, helsesertifikat, melkeprodukter, engelskMangler relatert skjema
8.1.296 Taiwan, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk, 2019-06_specimenPDF
8.1.328 Storbritannina, helsesertifikat, meieriprodukter, engelsk - specimenPDF
8.1.343 Storbritannia, helsesertifikat, råmelk fra tredjeland til viderebehandling før HC, engelskPDF
8.1.353 Storbritannia, helsesertifikat, meieriprodukter HC av råmelk, fra tredjeland, engelskPDF
8.2.166 Erklæring for melk og melkeprodukt - Dioksin - EngelskPDF
8.2.168 Erklæring BSE meieri engelskPDF
8.2.169 Erklæring for melk og melkeprodukt - Zoo Sanitary Statement - EngelskMangler relatert skjema
9.1.118 Generisk, sunnhetsattest, næringsmidler, engelsk, 2011-06PDF
9.1.214 Sunnhetsattest, generell, flaskevann, 2017-05PDF
10.1.226 Sunnhetsattest, levende smolt og rogn, generell, engelsk, 2016-04 - SPECIMENPDF
10.1.246 Sør-Korea, helsesertifikat, rogn og melke, engelsk, specimenPDF
10.1.368 Georgia, helsesertifikat, levende smolt og rogn, engelsk, 2022-11-specimenPDF
12.1.165 Rekvisisjon, meieriPDF
12.1.170 EU, pre-eksport, midlertidig lagring i EU, egg, engelsk PDF
12.1.171 Rekvisisjon av attest for eksport av eggprodukterPDF
12.1.209 Helsesertifikat, egg og eggproduktet, engelsk PDF
12.1.291 Forhåndsmelding, sjømatPDF
12.1.313 Rekvisisjon ikke-konforme næringsmidler eller fôrvarerPDF
12.1.322 Storbritannia, erklæring, sertifikatet, engelskPDF
12.1.338 USA rekvisisjon helsesertifikat kyllinghydrolysat til humant konsum 2021/05PDF
12.2.232 Erklæring, Free Sale Certificate, engelskPDF
12.2.257 Erklæring godkjenningsbevis, engelskPDF
12.2.295 Erklæring, GMP, engelskPDF
12.2.300 Erklæring, dyrehelse, engelsk specimenPDF
12.2.307 Erklæring, fiskehelse, engelsk_specimen PDF
Avslutte aktivitet og / eller produksjonsformAltinn
Endre informasjon om Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerAltinn
Endre informasjon om vannforsyningssystemAltinn
Felles inførselsdokument (CED) PDF
Følgeskjema for analyser av E.coli, tungmetaller og fremmedstoffer i skjellPDF
Følgeskjema for toksinanalyser av skjellPDF
Helsesertifikat for sjømatAltinn
Helsesertifikat for utførsel av jakttrofeer til land innen EØS/ Health certificate for the export of game trophies to countries within the EEAPDF
Innsending av opplysninger om et kosttilskudd som er tilsatt visse «andre stoffer»PDF
Innsending av opplysninger om et næringsmiddel, unntatt kosttilskudd, som er tilsatt vitaminer, mineraler og/eller visse «andre stoffer»PDF
Meldepliktig hendelseAltinn
Meldeskjema for importører av kjøkkenartikler i plast fra Kina eller Hong KongPDF
Melding om og søknad om tillatelse til tilsetning av visse «andre stoffer» til kosttilskuddPDF
Melding om og søknad om tillatelse til tilsetning av vitaminer, mineraler og eller visse «andre stoffer» til næringsmidler, unntatt kosttilskuddPDF
Ny importør av næringsmidlerAltinn
Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerAltinn
Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn
NødslaktsertifikatPDF
Obligatorisk vedlegg til søknadsskjemaet for vannbehandlingskjemikalierODT
Oversikt over eksportdokumenter per landPDF
Preeksportsertifikat for egg og eggprodukterPDF
Registrere næringsmidler til særskilte grupperAltinn
Registrere små vannforsyningssystemAltinn
Registrere vannforsyningssystemAltinn
Rekvisisjon av attest for eksport av kategori 3 fiskebiprodukterPDF
Rekvisisjon av eksportattest for fiskAltinn
Rekvisisjonskjema for attester og erklæringerPDF
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF
Slakting av oppdrettsfiskAltinn
Søke plangodkjenning for nytt vannforsyningssystemAltinn
Søknad om godkjenning av vannbehandlingskjemikalierODT
Søknadsskjema for ATP-godkjenningPDF
Søknadsskjema for fornyet ATP-godkjenningPDF
Årlig innrapportering av vannforsyningssystemAltinn

Fisk og akvakultur

En tabell over skjemaer
TittelType

1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk, 2015-04, specimenPDF
1.1.283 USA, helsesertifikat, fiskemel, fiskeprotein m.v. til humant konsum, engelskPDF
1.3.227 Kina, egenerklæring laks PD-SAV-GYRO-ILA, 2018-02PDF
2.1.23 Sunnhetsattest generell, engelsk,specimenPDF
5.1.29 Helsesertifikat fiskefor, engelsk, specimenPDF
5.1.30 Sunnhetsattest dyrefor, engelsk, 2018 06 specimenPDF
5.1.32 Helsesertifikat fiskeolje til dyrefor, engelsk, specimenPDF
5.1.83 EØU, veterinærattest, fôr og fôrvarer, russisk-engelsk, 2016-09PDF
5.1.90 Helsesertifikat, fiskemel til dyrefôr, engelskPDF
5.1.122 Israel, sunnhetsattest, NHC fiskemel og olje, engelsk, 2011-11 specimenPDF
5.1.219 Canada veterinaerattest fiskemel NHC engelsk 2016-11-specimenPDF
5.1.221 Tyrkia, sunnhetsattest, fiskeolje til dyrefôr, tyrkisk-engelsk, 2023-05_SpecimenPDF
5.1.226 Sunnhets- og veterinærattest, melkefôr, engelsk, 2015 03, specimenPDF
5.1.236 USA, veterinærattest, NHC fiskemel og protein, engelsk, 2016-01-specimenPDF
5.1.239 Sunnhetsattest, fôr og fôrvarer av vegetabilsk opprinnelse, engelsk_specimenPDF
5.1.242 India, helsesertifikat, skinn og huder av klovdyr, engelsk, 2016-03PDF
5.1.249 Tyrkia, sunnhetsattest, fiskemel NHC, engelsk-tyrkisk, 2022-06-specimenPDF
5.1.250 Brasil, helsesertifikat, fiskemel og fiskeolje NHC, portugisisk-engelsk PDF
5.1.251 Helsesertifikat, organiske syrer som tilsetningsstoffer til dyrefôr, engelskPDF
5.1.254, Veterinærattest, behandlede huder og skinn fra hov og klovdyr, engelsk _SpecimenPDF
5.1.265 Sunnhetsattest, fôrvarer av vegetabilsk opprinnelse, spansk-engelsk, 2017-04 specimenPDF
5.1.266 Sunnhetsattest, fôr og fôrvarer uten animalske bestanddeler, engelsk, 2017-05 SpecimenPDF
5.1.276 Helsesertifikat NHC bearbeidede animalske proteiner engelsk_SpecimenPDF
5.1.301 Kina helsesertifikat NHC fiskeolje fiskemel og hydroliserte proteiner kinesisk-engelsk 2019 11 SpecimenPDF
5.1.312 Helsesertifikat, fiskemel til dyrefôr, ikke for omsetning i EØS, engelsk_specimenPDF
5.1.314 Helsesertifikat, krillmel til dyrefôr, ikke for omsetning i EØS, engelsk_specimenPDF
5.1.367 Tyrkia, helsesertifikat, huder og skinn, tyrkisk-engelsk, 2022-10 - specimenPDF
5.2.247 Israel, erklæring, certification of fish meal plant, engelsk, specimenPDF
5.2.248 Israel erklæring Certification of fish oil plant engelsk, SpecimenPDF
5.2.334 Sør-Afrika erklæring fiskemel-krillmel NHC engelsk specimenPDF
5.2.335 USA, erklæring, fiskemel og proteiner av fisk NHC, engelsk, 2021-05PDF
6.1.105. Helsesertifikat, krillmel til dyrefor, engelsk, specimenPDF
6.1.110 Sunnhetsattest krillmel til dyrefôr, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
10.1.226 Sunnhetsattest, levende smolt og rogn, generell, engelsk, 2016-04 - SPECIMENPDF
10.1.246 Sør-Korea, helsesertifikat, rogn og melke, engelsk, specimenPDF
10.1.264 Kina, veterinærattest, oksesæd, kinesisk, engelsk, 2017-08PDF
11.1.82 Russland, veterinærattest, levende fisk, russisk-engelsk, 2011-07, specimenPDF
11.1.318 Storbritannia, helsesertifikat, levende fisk og rogn, engelskPDF
12.1.270 Rekvisisjon, biprodukter av fisk kategori 3, 2017-10PDF
12.1.313 Rekvisisjon ikke-konforme næringsmidler eller fôrvarerPDF
12.1.336 Sør-Afrika rekvisisjon for erklæring, fiskemel eller krillmel NHCPDF
12.2.288 Erklæring, godkjenningsbevis, animaliebiprodukter, engelskPDF
12.2.307 Erklæring, fiskehelse, engelsk_specimen PDF
Application for dispatch of animal by-products to another member PDF
Applicationform veterinarian, aquamedicine biologist or veterinarian nursePDF
Eksportsertifikat for behandlet ull til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for ferske huder og skinn til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for naturtarm til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for ubehandlet ull til TyrkiaPDF
Endre informasjon om Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerAltinn
Endre informasjon om dyrehelsepersonellAltinn
Erklæring fra ansvarlig veterinær ved lisens for veterinær assistenttjenestePDF
Følgeskjema for analyser av E.coli, tungmetaller og fremmedstoffer i skjellPDF
Følgeskjema for toksinanalyser av skjellPDF
Godkjenning / registrering av animalsk biproduktvirksomhetAltinn
Handelsdokument biprodukter innlandPDF
Handelsdokument biprodukter samhandel (engelsk versjon)PDF
Handelsdokument biprodukter samhandel (norsk versjon)PDF
Krav om godtgjørelse av nødhjelp til dyrPDF
LakselusAltinn
Meldepliktig hendelseAltinn
Melding om import av fôr fra tredjestaterAltinn
Melding om innførsel av fôrvarer uten animalske bestanddelerPDF
Melding om utlevering av fôr med koksidiostatikaAltinn
Melding om utlevering av legemidler fra apotek / grossist til dyrehelsepersonellAltinn
Mistanke om sykdomstilfelle / skadegjørerAltinn
Ny fôrvarevirksomhetAltinn
Ny importør av biprodukterAltinn
Ny importør av fôrvareAltinn
Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerAltinn
Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn
NødslaktsertifikatPDF
Slakting av oppdrettsfiskAltinn
Søknad om mottakerlandets forhåndstillatelse av animaliebiprodukterPDF
Søknadskjema - Import av animalske biprodukter til forskning og diagnostikkPDF
Søknadsskjema for veterinær, fiskehelsebiolog eller dyrepleierPDF