Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Tysnes kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 25896 Skorpo i Tysnes  kommune i Vestland fylke. Nordjø Fjordbruk AS, Sunnhordland Fjordbruk AS, Fjelberg Fjordbruk AS og Tysnes Fjordbruk AS driver med oppdrett av ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_tysnes_kommune_i_vestland_fylke.50401 Publisert 07.06.2023 | Sist endret 07.06.2023

Krav om helsesertifikat ved import fra Kina av produkter med vitamin D3 oppheves

Fra 13. juni er det er ikke lenger krav om særskilt helsesertifikat ved import fra Kina av produkter med vitamin D3 som skal til konsum, eller som skal brukes som fôrtilsetningsstoff. Det påpekes at annet regelverk kan stille im... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/krav_om_helsesertifikat_ved_import_fra_kina_av_produkter_med_vitamin_d3_oppheves.50388 Publisert 07.06.2023 | Sist endret 07.06.2023

Mattilsynets klagesaksenhet slår fast at rensefisk skal sorteres ut før lakselusbehandling

Rensefisk skal ikke behandles for noe den ikke har, som f.eks. lakselus. Mattilsynets klagesaksenhet har i et vedtak slått fast at det i strid med dyrevelferdsloven å la rensefisk gjennomgå lakselusbehandling. Rensefisk skal derfo... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskevelferd/mattilsynets_klagesaksenhet_slaar_fast_at_rensefisk_skal_sorteres_ut_for_lakselusbehandling.50383 Publisert 06.06.2023 | Sist endret 06.06.2023

Forskrift om kontrollområde for ILA i Stavanger og Strand kommuner, Rogaland oppheves 5. juni 2023

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger og Strand kommuner, Rogaland ble fastsatt 25. november 2020, etter utbrudd av ILA på lokalitet 12003 Rosshol... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_stavanger_og_strand_kommuner_rogaland_oppheves_5_juni_2023.50376 Publisert 05.06.2023 | Sist endret 05.06.2023

Informasjon til eksportører av varer som krever plantesunnhetssertifikat

Fra 01.06.2023 tar Mattilsynet i bruk nytt spesialpapir ved utstedelse av plantesunnhetssertifikat (eksportsertifikat og re-eksportsertifikat). Papiret er utstyrt med vannmerker, trykt riksvåpen, hologram i venstre kant, og Matt... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/import_og_eksport/informasjon_til_eksportorer_av_varer_som_krever_plantesunnhetssertifikat.50373 Publisert 05.06.2023 | Sist endret 05.06.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Kvinnherad kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10332 Trommo i Kvinnherad kommune i Vestland fylke. Mowi Seawater Norway AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivite... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_kvinnherad_kommune_i_vestland_fylke.50366 Publisert 05.06.2023 | Sist endret 05.06.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for furuvednematode og Monochamus 2022

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra 2022-delen av et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Formålet med programmet er å dokumentere fristatus for denne skadegjøreren i Norge, samt å kunne oppd... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_furuvednematode_og_monochamus_2022.50348 Publisert 02.06.2023 | Sist endret 02.06.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10790 Olderfjord i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Cermaq Norway Salmon AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og dr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_hammerfest_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.50342 Publisert 01.06.2023 | Sist endret 01.06.2023

Mattilsynet ønsker mer data til Matvaretabellen.no

Matvaretabellen.no tilbyr kvalitetssikrede data om innhold av energi og næringsstoffer i matvarer. Mattilsynet tilrettelegger nå for at enda flere matprodusenter kan bidra med analyseverdier og beregnede verdier. Matvaretabellen.n... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_onsker_mer_data_til_matvaretabellenno.50340 Publisert 01.06.2023 | Sist endret 01.06.2023

Infisert sone for fugleinfluensa i åtte kommuner i Rogaland oppheves

Etter påvisning av fugleinfluensa i fjørfehold i Rogaland høsten 2022, satte Mattilsynet i gang en rekke tiltak for å forebygge smittespredning. Ett av tiltakene var portforbud, som betyr at høner og andre tamme fugler måtte holde... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/infisert_sone_for_fugleinfluensa_i_aatte_kommuner_i_rogaland_oppheves.50329 Publisert 31.05.2023 | Sist endret 31.05.2023

Ringorm påvist på storfe i Trøndelag

Det er påvist ringorm i to storfehold i Trøndelag. Besetningene har kontaktbesetninger i både Trøndelag og i Nordland. Det er satt i verk tiltak for å hindre videre smitte. Ringorm er en smittsom soppinfeksjon i huden. Det er en z... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/ringorm_paavist_paa_storfe_i_trondelag.50327 Publisert 31.05.2023 | Sist endret 31.05.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Nærøysund kommune i Trøndelag

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 45127 Hellerflesa i Nærøysund kommune i Trøndelag. Bjørøya AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til f... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_naeroysund_kommune_i_trondelag.50325 Publisert 31.05.2023 | Sist endret 31.05.2023

Mattilsynet opphever restriksjoner etter utbrudd av fugleinfluensa i Kvinnherad

Siden 21. april har det vært en rekke restriksjoner for tamme fugler i Kvinnherad etter at det ble påvist fugleinfluensa i et hobbyfuglehold i Kvinnherad. Det har ikke blitt påvist flere tilfeller av smitte hos tamme fugler siden ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_opphever_restriksjoner_etter_utbrudd_av_fugleinfluensa_i_kvinnherad.50308 Publisert 28.05.2023 | Sist endret 28.05.2023

Mattilsynet endrer restriksjonssone for ILA i Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 26. mai 2023 fastsatt endringsforskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland ILA ble 22. mars 2023 påvist p... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_restriksjonssone_for_ila_i_stavanger_tysvaer_suldal_og_hjelmeland_kommuner_rogaland.50293 Publisert 26.05.2023 | Sist endret 26.05.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll kommuner, Vestland

Mattilsynet har 26. mai 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll kommuner, Vestland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 23436 Bjørnholmen i Solund kommune i Vestland. ILA ble i no... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_solund_hyllestad_fjaler_og_askvoll_kommuner_vestland.50281 Publisert 26.05.2023 | Sist endret 01.06.2023

Nytt skjema for rapportering av lakselustall kommer i løpet av august

I løpet av høsten innfører Mattilsynet nytt skjema for rapportering av lusetall som følge av endringer i produksjonsområdeforskriften. Det nye skjemaet vil gi nye mulighet for å rapportere maskinelt som vil gi bedre og sikrere dat... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/nytt_skjema_for_rapportering_av_lakselustall_kommer_i_lopet_av_august.50255 Publisert 24.05.2023 | Sist endret 24.05.2023

Viktig å hindre videre spredning av bakteriell nyresyke (BKD) i Midt-Norge

Det er påvist eller mistanke om bakteriell nyresyke (BKD) i fire matfiskanlegg i Hitra, Heim, Aure og Kristiansund kommune. Mattilsynet mener at det er forhøyet risiko for BKD i alle anlegg i PO 6. Det er satt i verk tiltak for å ... https://www.mattilsynet.no/kunngjoringer/viktig_aa_hindre_videre_spredning_av_bakteriell_nyresyke_bkd_i_midtnorge.50225 Publisert 23.05.2023 | Sist endret 26.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for tomatbrunflekkvirus 2021 og 2022

Tomatbrunflekkvirus (TOBRFV) er et alvorlig plantevirus som kan angripe tomat og paprika. Rapporten beskriver resultater fra undersøkelser for dette viruset i kommersiell tomat- og småplanteproduksjon i Rogaland. Formålet med prog... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/virus_og_viroider_i_planter/tomatbrunflekkvirus__ToBRFV_/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_tomatbrunflekkvirus_2021_og_2022.46808 Publisert 22.05.2023 | Sist endret 25.05.2023

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 2022

I 2022 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferd i 1904 dyrehold, i tillegg til kontinuerlig tilsyn på slakterier mens slakting pågår, og tilsyn med transport av dyr. Mattilsynet var på tilsyn i 2889 dyrehold totalt. Vi gjen... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_2022.50208 Publisert 22.05.2023 | Sist endret 24.05.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Hjelmeland kommune i Rogaland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 45038 Hundaneset i Hjelmeland kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland Sjø AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og drive... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_hjelmeland_kommune_i_rogaland_fylke.50195 Publisert 16.05.2023 | Sist endret 16.05.2023